Temeljni podaci

1.

Godina osnutka

2012.

2.

Datum i godina upisa u matični registar

14.05.2012.

3.

Registarski broj

080798002

3a.

Registrirana pri (naziv registracijskog tijela)

Trgovački sud u Zagrebu

4.

Broj žiro-računa i naziv banke (IBAN)

HR8124020061100631380

5.

RNO

0215637

6.

Ciljevi osnivanja, sukladno temeljnom aktu

Pružanje pomoći u zadovoljenju osobnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.7.Svrha i područje djelovanja

Svrha

Socijalno uključivanje

Misija

Preuzimanje odgovornost i kontrole nad vlastitim sredstvima i usmjeravanje dijela tržišta prema ostvarivanju društvenih promjena smanjenjem isključenosti i siromaštva.

Vizija

Socijalno i ekološki prihvatljivi proizvodi i usluge

Područje djelovanja: RH

8.

Djelatnost(i) organizacije, sukladno temeljnom aktu

1. Obavljanja djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti

2. Uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti iz svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora

9.

Osnivači

7 osoba

10.

Status

Privatna neprofitna organizacija
PRAVILA ZADRUGE

Unutarnji ustroj Zadruge
e

0
Članovi
0
Educirano nezaposlenih osoba
0
Godine iskustva

Senior servis-socijalna zadruga | Velika Gorica 2a/1 IBAN:HR8124020061100631380 | RNO:0215637