DJELATNOST

Obavljanje djelatnosti kojima se pruža pomoć u zadovoljenju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim fizičkim osobama, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Uključivanja u radne i gospodarske procese osoba s umanjenom radnom sposobnošću i drugih fizičkih osoba koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti iz svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvor.

SVRHA

Socijalno uključivanje.

MISIJA

Preuzimanje odgovornost i kontrole nad vlastitim sredstvima i usmjeravanje dijela tržišta prema ostvarivanju društvenih promjena smanjenjem isključenosti i siromaštva.

VIZIJA

Socijalno i ekološki prihvatljivi proizvodi i usluge.

DONATORI, PARTNERI I PODUPIRATELJI

  • Open Society Institute
  • Zagrebačka županija
  • Grad Velika Gorica
  • HZZ
  • Hrvatska pošta d.o.o.

Senior servis-socijalna zadruga | IBAN:HR8124020061100631380 | RNO:0215637